Skip to content

apartman 1

Predlažemo posjetiti

Karmelićanska crkva

 Nalazi se u neposrednoj blizini Županije. Njena dva tornja dominiraju centrom grada, a pored crkve se nalazi samostan koji je naknadno izgrađen. Ova crkva je ukrašena brojnim skulpturama i vitražima, a njen neizostavni deo su orgulje iz 1926. godine koje se sastoje iz 43 registra i kao takve su najveće u Srbiji.

Crkva je posvećena Sv.Stjepanu, a njegova bista se nalazi između dva tornja na visini od 40tak metara.